Velkommen til Grossistringen SA!

Grossistringen SA ble stiftet 09.05.2003. 
Formålet er å være en landsdekkende storhusholdningsgrossist kjede.
Medlemmene i Grossistringen SA består av utvalgte grossister som er veletablerte i sitt område.
Totalomstening for kjedemedlemmene er pr. dags dato kr. 950 millioner.

Bakgrunnen for Grossistringen er å styrke de enkelte selskapers stilling i sine lokale markeder gjennom:

-  Bedre innkjøpsbetingelser
-  Landsdekkende kjedekunder
-  Import produkter
-  Markeds/Bransje informasjon